minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Lịch thi KTHP giai đoạn 1 HK1 2020-2021 chính thức

Thứ Năm, 5/11/2020

Chú ý:

- Sinh viên xem kỹ lịch thi

- Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên và biên lai học phí

- Các môn thi bị bôi vàng là có cập nhật lịch mới, sinh viên xem lịch cập nhật TẠI ĐÂY

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi