minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Lịch học giáo dục quốc phòng K25

Thứ Hai, 15/6/2020

  1. Thời gian học: (Các lớp học cụ thể tại bảng phân chia hội trường)

K25 hệ đại học: Chia làm 2 đợt học, các lớp học 2 tuần, lý thuyết học cả ngày tại các hội trường, thực hành học 1 buổi tại sân Trường Đại học Thể dục Thể thao và Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao

D25 hệ liên thông: Học cả ngày thứ bảy (gồm các ngày 08/08/2020; 15/08/2020; 22/08/2020 Tại Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao (đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh Nam)

  1. Quy định:

​Đề nghị Sinh viên đi học đúng giờ, chấp hành nghiêm kỹ luật.

Trang phục học: Tại các hội Trường (học lý thuyết) trang phục Áo sơ mi, Quần tây. Tại sân Trường Đại học Thể dục Thể thao (học thực hành) trang phục theo quy định của học thực hành môn GDQP-AN, đi giày Bata.

        3.  Đăng ký học ghép trả nợ: Từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 20/07/2020 (trừ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật)

Sinh viên các khóa học ghép trả nợ các học phần liên hệ Trung tâm GDTC&QP P. 123 khu 3,5ha Hòa Khánh Nam làm thủ tục đăng ký học ghép. 

 

Thông tin chi tiết tại file đính kèm


A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi