minus plus

Trường Du Lịch

Chuyên viên quản lý phòng thực hành Bếp

Thứ Ba, 25/5/2021

Mô tả công việc

Địa điểm làm việc: Cơ sở Hòa Khánh Nam

Nội dung công việc: Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị

  • Quản lý chìa khóa các phòng Thực hành Bếp: cất giữ, mở cửa, đóng cửa các phòng thực hành Bếp theo lịch giảng dạy của giảng viên.

  • Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật tại phòng thực hành Bếp

  • Tổ chức thực hiện và giám sát công tác vệ sinh, đảm bảo an toàn phòng thực hành Bếp

  • Giám sát, theo dõi và đề xuất cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất tẩy rửa, gas để đảm bảo hoạt động giảng dạy tại phòng thực hành

  • Lập báo cáo tháng, năm.  Quản lý sổ theo dõi phòng thực hành

  • Phối hợp với các phòng Ban để thực hiện tốt nhiệm vụ công việc được giao.

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp từ cấp 3 trở lên

 

CV xin gửi về qua địa chỉ email: contact@dtu-hti.edu.vn

Mẫu CV ở trong tệp đính kèm bên dưới

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi