minus plus

Trường Du Lịch

Top 51-100 thế giới (QS World University Rankings 2023)

Mẫu cam kết tham dự thực tập tốt nghiệp - cho đối tượng 1 & 3 (Khoa Du lịch & Lữ hành QT)

Thứ Hai, 25/7/2022

Mẫu cam kết tham dự thực tập tốt nghiệp dành cho đối tượng 1 & 3:

**Đối tượng 1: Sinh viên khóa cũ (khóa K24 trở về trước)

- Bước 1: Điền thông tin vào link Khoa đã cung cấp.

- Bước 2: Nộp đơn cam kết kèm bảng điểm và khung chương trình học gửi về văn phòng Khoa để xét duyệt.

- Bước 3: Nộp giấy giới thiệu thực tập + Đơn xin tham dự tốt nghiệp có xác nhận của địa phương, chờ được bố trí GVHD.

**Đối tượng 3: Sinh viên K25 có tổng số tín chỉ chưa hoàn thành kể từ HK1 2022-2023 (đang học, chưa đăng ký học, đang nợ bị điểm F) > 6 tc.

- Bước 1: Điền thông tin vào link Khoa đã cung cấp.

 - Bước 2: Nộp đơn cam kết kèm bảng điểm và khung chương trình học gửi về văn phòng Khoa để xét duyệt

 - Bước 3: Nộp giấy giới thiệu thực tập, chờ được bố trí GVHD


A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi