minus plus

Trường Du Lịch

Chuẩn đầu ra

a) Về kiến thức

Nắm vững kiến thức chung về quản trị các nguồn lực trong du lịch, khách sạn và nhà hàng, chiến lược phát triển du lịch, các chủ đề quan trọng hiện nay của ngành du lịch. Cung cấp kiến thức chuyên sâu nhằm xây dựng, quản lý các dịch vụ du lịch có chất lượng, xây dựng chiến lược và tiến hành các giải pháp quảng bá du lịch. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về đánh giá tiềm năng du lịch, hành vi khách hàng và đề xuất phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng phù hợp với từng vùng miền, địa phương.

b) Về kỹ năng

Kỹ năng phân tích, thống kê, xử lý số liệu một cách khoa học. Khả năng phân tích kết quả nghiên cứu, phát hiện các vấn đề mới trên cơ sở khoa học. Có khả năng xây dựng kế hoạch, làm việc một cách chủ động và độc lập. Có khả năng tư duy logic, tư duy hệ thống, tư duy liên ngành và đa ngành.

Có kỹ năng phản biện, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tranh luận khoa học. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tương đương chuẩn B1 của Khung tham chiếu Châu Âu. Kỹ năng phân tích chuyên sâu các vấn đề liên quan đến sự phát triển của du lịch Việt Nam, các vấn đề mà doanh nghiệp du lịch đang phải đối mặt.

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Thể hiện phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm công dân, chấp hành đúng pháp luật, có lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Có đạo đức nghề nghiệp như trung thực và trách nhiệm trong công việc, có ý thức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần độc lập trong công việc và hợp tác với đồng nghiệp. Năng động, tự chủ, chính trực, có ý thức phản biện, có tinh thần cầu tiến. Say mê, tận tâm với công việc. Luôn tích cực, chủ động đóng góp ý kiến và sáng tạo trong công việc.


A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi