minus plus

Trường Du Lịch

Cơ hội việc làm

- Học viên tốt nghiệp có cơ hội thăng tiến tốt hơn cũng như cơ hội làm việc và hợp tác với các công ty, tổ chức trong và ngoài nước về du lịch, khách sạn và liên quan.

- Có khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo các cấp trong các doanh nghiệp. Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn chính sách, cán bộ điều hành, quản lý tại các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí (khu du lịch, công viên giải trí….)

- Có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch và liên quan. Tham gia hoạch định chiến lược, tổ chức quy hoạch hay quản lý đối với những dự án lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển du lịch các tỉnh thành, địa phương. Làm cán bộ quản lý du lịch tại các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa và du lịch như Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố, các hiệp hội du lịch, khách sạn…

- Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về quản trị du lịch và khách sạn ở các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp.

- Tiếp tục tham gia đào tạo ở bậc tiến sĩ trong và ngoài nước Ngành Du lịch hoặc các ngành gần khác.


A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi