minus plus

Trường Du Lịch

Chương trình học

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Dịch vụ Du lịch & Lữ hành gồm 60 tín chỉ, trong đó có 51 tín chỉ bắt buộc, 9 tín chỉ đề án thạc sĩ.

Chương trình học được thiết kế theo thứ tự từ các môn đại cương, đến đại cương ngành và chuyên ngành. Trong 2 học kỳ đầu, sinh viên sẽ học kiến thức triết học, phương pháp nghiên cứu khoa học và các môn đại cương ngành. Các kỳ tiếp theo, học các kiến thức chuyên ngành về kỹ năng quản lý, lãnh đạo và quản trị các loại hình dịch vụ du lịch, các xu hướng du lịch, v.v...Đđây là kiến thức quan trọng hỗ trợ cho việc làm đề án Thạc sĩ.

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo :                                  60 tín chỉ

Nội dung kiến thức

Tồng số tín chỉ

Số tín chỉ bắt buộc

Số tín chỉ tự chọn

Kiến thức đại cương

06

06

0

Kiến thức đại cương ngành

18

18

0

Kiến thức chuyên ngành

27

27

0

Đề án thạc sĩ

09

09

0

Tổng cộng

60

60

0

 

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi