minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Chương trình đào tạo

The program is credit-based, can be completed within 3.5 to 4 years and students learn how to sell and operate tours and other specialized tour guide skills.
Students gain practical experience by participating in field trips around Vietnam, with opportunities to meet and learn from experts from the leading tourism companies.  

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi