minus plus

Trường Du Lịch

Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

Có khả năng hiểu về những kiến thức chung về ngành Du lịch & Lữ Hành Việt Nam và thế giới, hệ thống tài nguyên du lịch, tuyến điểm du lịch tại Việt Nam. Vận dụng thiết kế, bán, điều hành, hướng dẫn chương trình du lịch nội địa và quốc tế và tổ chức sự kiện. Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường du lịch, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp du lịch và đưa ra các quyết định phù hợp. Có khả năng chuyên môn về tổ chức hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp Du lịch và Lữ hành quốc tế.

Về kỹ năng

Có kỹ năng thiết kế, bán, điều hành và hướng dẫn chương trình du lịch quốc tế và tổ chức sự kiện. Có kỹ năng tìm kiếm, xử lý, phân tích số liệu, thông tin và đưa ra các quyết định trong doanh nghiệp du lịch. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc cá nhân, làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (đạt từ 470 điểm TOIEC quốc tế), sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng trong gói phần mềm gồm Words, Excel, Powerpoints,.., các tiện ích internet và các phầm mềm chuyên dụng về quản lý du lịch, lữ hành.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp tốt, trách nhiệm công dân chấp hành đúng pháp luật, có lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Có tác phong nghề nghiệp của nhà kinh doanh Du lịch & Lữ hành, có thái độ phục vụ tốt, đam mê nghề nghiệp, tích cực trong học tập và công việc. Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.


A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi