minus plus

Trường Du Lịch

Chương trình học

PSU TOURISM MANAGEMENT

Course Number Course Name Number of Credit Hours
GENERAL EDUCATION
Methodologies
PHI 100 Critical Thinking (including Scientific Research Methodology) 2 Credits
COM 101 Professional Speaking 2 Credits
COM 102 Professional Writing 2 Credits
Information Technology
CS 101 Basic Computer Skills 3 Credits
CS 201 Basic Software Applications 3 Credits
Natural Sciences
Mathematics
MTH 101 Advanced Mathematics C1 3 Credits
MTH 102 Advanced Mathematics C2 2 Credits
Social Sciences
Ethics & Law
(Choose 1 from 3)
LAW 201 Basic Principles of Law 2 Credits
DTE 201 Business Ethics 2 Credits
MED 268 Y Đức 2 Credits
Optional Social
(Choose 2 from 5)
AHI 392 Architectural History of the Western 2 Credits
AHI 391 Architectural History of the Eastern and Viet Nam 2 Credits
HIS 221 World Civilizations 1 2 Credits
HIS 222 World Civilizations 2 2 Credits
EVR 205 Environmental Health 2 Credits
Career Orientation
DTE-HT 102 Hướng Nghiệp 1 1 Credits
DTE-HT 152 Hướng Nghiệp 2 1 Credits
Philosophy & Political Sciences
PHI 161 Marxism - Leninism 1 2 Credits
PHI 162 Marxism - Leninism 2 3 Credits
HIS 361 History of the Communist Party of Vietnam 3 Credits
POS 361 Ho Chi Minh's Ideology 2 Credits
Foreign Languages
ENG 126 Reading - Level 1 (International School) 2 Credits
ENG 127 Writing - Level 1 (International School) 2 Credits
ENG 128 Listening - Level 1 (International School) 2 Credits
ENG 129 Speaking - Level 1 (International School) 2 Credits
ENG 226 Reading - Level 2 (International School) 2 Credits
ENG 227 Writing - Level 2 (International School) 2 Credits
ENG 228 Listening - Level 2 (International School) 2 Credits
ENG 229 Speaking - Level 2 (International School) 2 Credits
PHYSICAL EDUCATION & NATION DEFENSE EDUCATION
Basic Physical Education
ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không 1 Credits
ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 Credits
Elementary Physical Education (optional)
(Choose 1 from 6)
ES 224 Bóng Bàn Cơ Bản 1 Credits
ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 Credits
ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 Credits
ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 Credits
ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 Credits
ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 Credits
Advanced Physical Education (optional)
(Choose 1 from 6)
ES 274 Bóng Bàn Nâng Cao 1 Credits
ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 Credits
ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 Credits
ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1 Credits
ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 Credits
ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 Credits
Giáo Dục Thể Chất Nâng Cao
ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 Credits
CORE COURSES
Du Lịch & Lữ Hành
PSU-TOU 151 Introduction to Commercial Recreation & Tourism 3 Credits
HOS 250 Tài Nguyên Du Lịch 3 Credits
PSU-HOS 151 Tổng Quan Ngành Lưu Trú 2 Credits
Economics
ECO 303 Kinh Tế Trong Quản Trị Dịch Vụ 2 Credits
PSU-ECO 151 Principles of Microeconomics 3 Credits
PSU-ECO 152 Principles of Macroeconomics 3 Credits
Statistics & Optimization
STA 151 Principles of Statistics & Probabilities 3 Credits
Quản Trị (Thuần Túy)
MGT 403 Quản Trị Chiến Lược 3 Credits
PSU-MGT 201 Principles of management 2 Credits
Accounting
PSU-ACC 201 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1 3 Credits
PSU-ACC 202 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 2 3 Credits
Marketing
MKT 253 Tiếp Thị Du Lịch 3 Credits
Information Systems
(Choose 1 from 2)
IS 253 Hệ Thống Thông Tin Du Lịch 3 Credits
IS 251 Management Information Systems 3 Credits
Hành Vi Tổ Chức
OB 253 Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức trong Du Lịch 3 Credits
Human Resource (HR)
HRM 303 Quản Trị Nhân Lực Trong Du Lịch 3 Credits
Finance
FIN 301 Financial Management 1 3 Credits
Luật
LAW 403 Business Law 3 Credits
Giải Pháp PBL
TOU 296 Tranh Tài Giải Pháp PBL 1 Credits
Englis for IT/IS
Tự chọn Anh Văn Chuyên Ngành PSU 1
(Choose 1 from 2)
PSU-ENG 130 English for Specific Purposes 1 2 Credits
PSU-ENG 133 Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên PSU Du Lịch 1 2 Credits
Tự chọn Anh Văn Chuyên Ngành PSU 2
(Choose 1 from 2)
PSU-ENG 230 English for Specific Purposes 2 2 Credits
PSU-ENG 233 Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên PSU Du Lịch 2 2 Credits
Tự chọn Anh Văn Chuyên Ngành PSU 3
(Choose 1 from 2)
PSU-ENG 330 English for Specific Purposes 3 2 Credits
PSU-ENG 333 Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên PSU Du Lịch 3 2 Credits
CONCENTRATIONS
Du lịch
(Choose 1 from 2)
LAW 413 Pháp Luật Du Lịch (Việt Nam) 2 Credits
TOU 431 Tuyến Điểm Du Lịch Việt Nam 2 Credits
Lữ Hành
Tự Chọn Lữ Hành
(Choose 3 from 4)
TOU 364 Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch 3 Credits
TOU 404 Quản Trị Kinh Doanh Lữ Hành 3 Credits
TOU 361 Thiết Kế & Điều Hành Tour Du Lịch 2 Credits
TOU 362 Nguyên Lý Điều Hành Tour Du Lịch Nước Ngoài 2 Credits
Vận Chuyển
TOU 405 Quản Trị Vận Chuyển Khách Du Lịch 2 Credits
Lịch Sử
HIS 161 Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam 3 Credits
Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
Tự chọn về Văn Hóa & Ẩm Thực
(Choose 1 from 6)
CSN 161 Ẩm Thực Việt Nam - Lý Thuyết & Thực Hành 2 Credits
FSH 161 Văn Hóa Trang Phục Người Việt 2 Credits
CUL 420 Văn Hóa Champa 2 Credits
AES 270 Di Sản Mỹ Thuật Thế Giới và Việt Nam 2 Credits
CUL 418 Văn Hóa Miền Trung & Tây Nguyên 2 Credits
THE 311 Tín Ngưỡng của Các Dân Tộc ở Việt Nam 2 Credits
CUL 251 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam 3 Credits
Tài Chính & Thống Kê
STA 423 Phân Tích Thống Kê Du Lịch 3 Credits
Marketing
MKT 424 Hành Vi Tiêu Dùng Trong Du Lịch 2 Credits
Giải Pháp PBL
TOU 396 Tranh Tài Giải Pháp PBL 1 Credits
TOU 496 Tranh Tài Giải Pháp PBL 1 Credits
Courses for Graduation
(Choose 1 from 4)
HOS 448 Thực Tập Nghiệp Vụ Trong Khách Sạn / Nhà Hàng (3 tháng) 5 Credits
TOU 448 Thực Tập Nghiệp Vụ Trong Công Ty Lữ Hành / Đại Lý Lữ Hành (3 tháng) 5 Credits
HOS 449 Khóa Luận Tốt Nghiệp: Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn - Nhà Hàng 5 Credits
TOU 449 Khóa Luận Tốt Nghiệp: Du Lịch Lữ Hành 5 Credits
A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi