minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Cơ hội việc làm

-  Nhân viên/ quản lý trong các bộ phận tác nghiệp và các phòng chức năng trong khách sạn.

-  Nhân viên/ quản lý trong các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

-  Nhà quản trị cấp cao trong các nhà hàng, khách sạn có quy mô vừa và nhỏ.

-  Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) để tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học chuyên ngành quản trị khách sạn, nhà hàng.

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi