minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Chuẩn đầu ra

 • Mục tiêu kiến thức

  • Xác định kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị và quản trị nói chung

  • Nhận định các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị dịch vụ, du lịch và lưu trú.

  • Có khả năng vận dụng các kiến thức nghiệp vụ và quản trị ở các vị trí trực tiếp phục vụ khách trong các khách sạn.

 • Kỹ năng

  • Thực hành thành thạo các nghiệp vụ trong khách sạn theo chuẩn VTOS

  • Sử dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp và các các kỹ năng mềm cần thiết trong công việc

  • Sử dụng thành thạo vi tính và một số phần mềm cơ bản trong ngành du lịch, dịch vụ

 • Thái độ

  • Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp

  • Tác phong chuyên nghiệp, thái độ tốt

 • Trình độ ngoại ngữ

  • Toeic 450/Chuẩn tiếng Anh B1


A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi