minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

GIẢNG VIÊN

Hồ Sử Minh Tài

Chức vụ: Giảng Viên

Trình độ: MBA

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn , Tiếng Anh Du lịch , Quản trị thực phẩm và Đồ uống

E-mail hosumita03@gmail.com

Số điện thoại

Tổng quan

Teaching Courses:

  • Introduction to Management in the hospitality industry (PSU)
  • Introduction to Restaurant Operations (PSU)
  • Restaurant Management
  • Human resources Management in Hospitality and Tourism

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi