minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

GIẢNG VIÊN

CHO Dan Hyo

Chức vụ: Trợ lý Viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học

Trình độ: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên du lịch , Du lịch bền vững , Văn hóa Du lịch

E-mail hyodancho@dtu.edu.vn

Số điện thoại + 236 3 650 403 (ex: 301)

Tổng quan


  

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi