minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

GIỚI THIỆU VỀ KHOA LỮ HÀNH & SỰ KIỆN QUỐC TẾ

Thứ Tư, 13/11/2019

Khoa Lữ Hành & Sự kiện Quốc Tế trực thuộc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du Lịch Duy Tân được thành lập theo Quyết định: 17/QĐ-ĐHDT-HĐQT của Trường Đại Học Duy Tân.

Tuy nhiên, ngành Lữ Hành và Lữ hành Quốc Tế đào tạo khoá đầu tiên từ ngày thành lập Khoa Du Lich trước đây, đến nay đã hơn 20 khoá tốt nghiệp. Hiện đảm nhận những vị trí quan trọng, cốt cán trong lĩnh vực du lịch và lữ hành: hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị - điều hành - thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước hoặc các tổ chức phi chính phủ; chuyên viên tại các Sở, ban, Ngành về Du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu của miền Trung và cả nước. Góp phần quan trọng vào việc bổ sung đội ngũ nhân lực chất lượng THIẾU và YẾU hiện nay cho ngành du lịch Việt Nam.

Hiện nay, Khoa Lữ Hành & Sự kiện Quốc Tế có 3 Tổ bộ môn: Tổ bộ môn Du lịch Lữ hành, Tổ bộ môn du lịch PSU và Tổ bộ môn Quản trị sự kiện và giải trí với các 08 chuyên ngành:

1. Quản trị Du lịch & Lữ hành PSU (Penn State University)

2. Quản trị Du lịch & Lữ hành (Chương trình chất lượng cao)

3. Quản trị Du lịch & Lữ hành (Chương trình đại trà)

4. Quản trị Sự kiện & Giải trí

5. Du lịch thông minh (Smart Tourism)

6. Hướng dẫn du lịch quốc tế (Tiếng Anh)

7. Hướng dẫn du lịch quốc tế (Tiếng Hàn Quốc)

8. Hướng dẫn du lịch quốc tế (Tiếng Trung Quốc)

 

Đội ngũ lãnh đạo, giảng viên Khoa Lữ hành & Sự kiện quốc tế

 


A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi