minus plus

Trường Du Lịch

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ

Thứ Hai, 18/11/2019

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch & Khách sạn (CHTDR) là một trung tâm nghiên cứu trực thộc Trường Du lịch (HTI) của Đại học Duy Tân.

Nhiệm vụ của chúng tôi là đóng góp cho cả giáo dục du lịch và phát triển du lịch thông qua việc cung cấp kết quả nghiên cứu và dịch vụ tư vấn cho khu vực. CHTDR bao gồm hai nhóm - nhóm phát triển và nhóm nghiên cứu.
 

Thông tin liên hệ:

Trường Du lịch - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 03 Quang Trung - Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.650.403 (máy nội bộ 301)

 

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi