minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Cựu sinh viên

“Cựu Cò” Lê Tấn Thanh Tùng - Muốn thành công cần có chuyên môn
Thứ Bảy, 22/5/2021

Trong suốt 24 năm xây dựng và trưởng thành, Vườn Cò DTU đã chấp cánh cho biết bao thế hệ Cò vẫy cánh bay cao và bay xa, “đậu” trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Trò chuyện với anh Lê Tấn Thanh Tùng - một “Cựu Cò” DTU từng tốt nghiệp Thủ khoa Khóa 2 ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi