minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Học bổng toàn phần chương trình "Trao đổi sinh viên toàn cầu"

Thứ Năm, 24/9/2020

𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ "𝑇𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢" - 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦 𝑚𝑜̂ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ - 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 & 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝐷𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝐷𝑢𝑦 𝑇𝑎̂𝑛.

̳❇️Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧:

🔸 Thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển kỳ thi THPT đạt từ 𝟮𝟱 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 trở lên (không tính điểm cộng ưu tiên)
🔸 Đăng ký nhập học vào 06 chuyên ngành thuộc Viện ĐT&NC Du lịch Duy Tân

❇️ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠:
🔸 Được trao đổi tại một trong các trường là đối tác của Viện tại Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Macao.
🔸 Được miễn 100% học phí toàn khóa học (6 tháng là 4000$, 12 tháng là 8000$)
🔸 Được chuyển điểm về DTU các môn học tương đương

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi